نوع خدماتتوضیحاتقیمت پایه
ویزیت فوق تخصص ۱۰۱ هزار تومان
ویزیت و مشاوره غیر حضوریاز طریق واتس آپرایگان
بینی ۲۰ میلیون تومان
بینیترمیم۳۰ میلیون تومان
پلکبالا۷ میلیون تومان
پلکپایین۱۰ میلیون تومان
ماموپلاستیلیفت (بالا کشیدن) یا کوچک کردن پستان ها۲۵ میلیون تومان
پستانپروتز

۲۰ میلیون تومان + قیمت پروتز

(برای منتور کلا حدود ۳۶ میلیون)

پستانپروتز همراه با لیفت

۲۵ میلیون تومان + قیمت پروتز

(برای منتور کلا حدود ۴۱ میلیون)

لیپوساکشن/لیپوماتیکشکم، پهلو و پشت۲۰ میلیون تومان
لیپو ابدومینوپلاستیلیپوماتیک شکم، پهلو، پشت + لیفت شکم۳۰ میلیون تومان
بوتاکسمصپورت۱ میلیون تومان
بوتاکسمصپورت برای ۲ نفر باهمنفری ۷۵۰ هزار تومان
ژل هیالورونیک لبGANA کرههر سی سی ۱/۵ میلیون تومان
ژل گونه و صورتGANA کرههر سی سی ۸۰۰ هزار تومان
لیفت پیشانیهمراه با لیفت ابرو با برش کرونال۱۵ میلیون تومان
لیفت پیشانیهمراه با تراش استخوان ناندرتال۲۰ میلیون تومان
لیفت ابرواندوسکوپیک۲۰ میلیون تومان
لیفت شقیقههمراه با تراش استخوان لبه ابرو۲۰ میلیون تومان
لیفت صورت ۲۵ میلیون تومان
گوش برجسته۲ طرف۱۰ میلیون تومان
چربی بوکال (لپ)۲ طرفه۵ میلیون تومان
چال گونه۲ طرف۳ میلیون تومان
جلو یا عقب کشیدن چانهجنیوپلاستی۱۵ میلیون تومان
ساکشن غبغب ۷ میلیون تومان
پیوند چربیصورت۷ میلیون تومان
پیوند چربیباسن۷ میلیون تومان + هزینه جراحی شکم
ژنیکوماستی (سینه بزرگ در مردان)۲ طرف۱۵ میلیون تومان
لیپوماتیک همراه با لیفت بازوهاهر ۲ طرف۱۵ میلیون تومان
لیپوساکشن/لیپوماتیک ران ها همراه با لیفتدو طرف۲۵ میلیون تومان

۱۴۵۵