رزرو نوبت جراحی

مشاوره و رزرو غیر حضوری نوبت جراحی

برای مشاوره و رزرو غیر حضوری نوبت جراحی، می توانید طبق روال زیر عمل کنید:

1- عکس با کیفیت از روبرو و نیمرخ واتس آپ کنید.

توضیح بدهید که دوست دارید فرم بینی شما به چه شکل بشود.

دکتر رجب پور تا فردا شبش نظر می دهند که آیا اگر عمل کنید به فرمی که مدنظرتان هست می رسید یا خیر.

2- در صورت تشخیص مناسب بودن عمل برای شما، برای رزرو اتاق عمل ۵۰۰ تومان واریز می کنید که از هزینه کلی کم میشود.

برای مشاهده لیست تعرفه های ما، لینک زیر را لمس کنید:

لیست قیمت خدمات زیبایی جراحی پلاستیک

3- عکس رسید واریز، شماره موبایل برای تماس در موارد فوری و فامیلی خود را واتس آپ کنید.

تا فردا شبش نوبت جراحی برای شما sms خواهد شد.

صف انتظار جراحی های ما حدود ۱ماه از زمان پرداخت هزینه رزرو هست. در صورت داشتن کنسلی، ممکن هست نوبت عمل زودتری داده شود

4- دستورات قبل از عمل، تا روز قبل، از عمل به شماره ای که داده اید sms خواهد شد.

رزرو غیر حضوری

1- عکس با کیفیت از روبرو و نیمرخ واتس آپ کنید.

توضیح بدهید که دوست دارید فرم بینی شما به چه شکل بشود.

دکتر رجب پور تا فردا شبش نظر می دهند که آیا اگر عمل کنید به فرمی که مدنظرتان هست می رسید یا خیر.

2- در صورت تشخیص مناسب بودن عمل برای شما، برای رزرو اتاق عمل 1 میلیون تومان واریز می کنید که از هزینه کلی کم میشود.

برای مشاهده لیست تعرفه های ما، لینک زیر را لمس کنید:

لیست قیمت خدمات زیبایی جراحی پلاستیک

3- عکس رسید واریز، شماره موبایل برای تماس در موارد فوری و فامیلی خود را واتس آپ کنید.

تا فردا شبش نوبت جراحی برای شما sms خواهد شد.

صف انتظار جراحی های ما حدود ۱ماه از زمان پرداخت هزینه رزرو هست. در صورت داشتن کنسلی، ممکن هست نوبت عمل زودتری داده شود

4- دستورات قبل از عمل، تا روز قبل، از عمل به شماره ای که داده اید sms خواهد شد.