سوالات متداول

 


1️⃣لیست قیمت:

هزینه کلی جراحی بینی ۵۵ میلیون می باشد.

برای مشاهده “هزینه سایر عمل ها”، لینک زیر را لمس کنید:
https://rajabpur.com/price

2️⃣زمان عمل:

با توجه به حجم بالای مراجعات، ابتدا باید مشاوره غیر حضوری در واتس آپ یا مشاوره حضوری انجام بشود. در صورتی که برای عمل پذیرش بشوید، اولین نوبت آزاد برای جراحی اعلام خواهد شد.

3️⃣مشاوره غیر حضوری:

برای دیدن روش مشاوره و گرفتن نوبت عمل به صورت “غیر حضوری”، می توانید لینک زیر را لمس کنید:
https://rajabpur.com/surgery-turn