دستورات قبل از جراحی پروتز سینه

دستورات قبل از جراحی پروتز سینه

تا روز قبل از عمل جواب آزمایش خون و جواب سونوگرافی پستانها را آماده کنید.

روز قبل از عمل موهای زیربغل ها را بتراشید. یک حمام حسابی بروید.

از ساعت ۱۲ شب قبل از عمل دیگر هیچ چیزی نخورید.

صبح روز عمل ساعت ۷ صبح با ۱ نفر همراه، ۲عدد پروتز، جواب سونوگرافی و جواب آزمایش خون به مرکز جراحی مراجعه کنید و در پذیرش تشکیل پرونده دهید.

رسید واریز قبلی را نیز به پذیرش تحویل بدهید.

مراقبت های بعد از جراحی پروتز سینه

2 روز بعد از عمل پانسمان را باز کرده و به حمام بروید. روی زخم را با کف صابون آرام بشورید. بعد زخم را خشک کرده، رویش گاز چرب، بعد گازو بعد چسب بزنید.

اگر بخیه دارید حدود 1 هفته بعد از عمل برای برداشتن بخیه ها به مطب مراجعه کنید. صبح روز قبل از مراجعه با یک sms نوبت بگیرید.

تا 2 هفته، روزانه پانسمان را تعویض کنید: پانسمان را بردارید. روی محل برش ها گاز چرب، رویش گاز و بعد سوتین را ببندید.

2 هفته بعد از زمان عمل، پماد strataderm 20 گرمی تهیه کنید و هر 12 ساعت بزنید و رویش راگاز چرب، سپس گاز و بعد سوتین ببندید. این کار را تا 3 ماه از عمل ادامه بدهید.

تا 1 سال بعد از عمل پستانها کمی افتادگی پیدا می کنند که باعث افتادن پستانها روی خط بخیه و پنهان تر شدن محل عمل خواهد شد.