مراقبت های بعد از جراحی ماموپلاستی

مراقبت های بعد از عمل ماموپلاستی (نکات مهم از زبان دکتر رجب پور)

در صورتی که درن (لوله تخلیه ترشحات) ندارید، 2 روز بعد از عمل پانسمان را باز کرده و به حمام بروید. روی زخم را با کف صابون آرام بشورید. بعد زخم را خشک کرده، رویش گاز چرب، بعد گاز و بعد سوتین را ببندید.

تا 2 هفته، روزانه پانسمان را تعویض کنید: پانسمان را بردارید. روی محل برش ها گاز چرب، رویش گاز و بعد سوتین را ببندید.

سوتین را 24 ساعته تا 3 ماه ببندید. (غیر از زمان حمام)

2 هفته بعد از زمان عمل، پماد  strataderm بیست گرمی تهیه کنید و هر 12 ساعت بزنید و رویش راگاز چرب، سپس گاز و بعد سوتین ببندید. این کار را تا 3 ماه از عمل ادامه بدهید.

بلافاصله بعد از عمل، محل های ترمیم برش ها حالت چین خورده پیدا می کند که طبیعی هست. تا 6 ماه بعد از عمل پستانها کمی افتادگی پیدا می کنند که باعث کشیده شدن و صاف شدن محل ترمیم ها خواهد شد.

حدود 10 روز بعد از عمل، جهت معاینه به مطب دکتر رجب پور مراجعه کنید. صبح روز قبل از مراجعه، برای دریافت نوبت و آدرس دقیق، با یک sms هماهنگ کنید.